Search

Foredrag

Erling Holm Rejser - Grand Canyon

Faglige foredrag er altid baseret på erfaringer fra det virkelige liv. Det er foredrag, hvor fotos i meget vid udstrækning bidrager til at illustrere og overføre erfaringerne. Dette gælder også for alle foredrag om regnvand og Lokal Anvendelse af Regnvand.

Foredrag om rejser er bygget op som én stor billedkavalkade.

Under Foredrag om regnvand og Lokal Anvendelse af Regnvand og Foredrag om Rejser findes korte omtaler af de pt. aktuelle foredrag. Ud over de omtalte findes flere foredrag om anvendelse af LAR i forbindelse med klimatilpasning

Individuelle foredrag efter ønske kan altid aftales. Det samme gælder indlæg ved individuelle workshops, borgermøder mv. om udvikling i konkrete byområder, hvor der ønskes Lokal Anvendelse af Regnvand.

 

Anvendelse regnvand

Foredragene om regnvand, Lokal Anvendelse af Regnvand og sikring mod skybrud / klimasikring mv. tager udgangspunkt i mine mange studier i en lang række lande de seneste mere end 25 år. Gennem konkrete eksempler giver jeg inspiration til alle typer af anlæg og metoder, og overfører viden og erfaringer.

Vi kommer ind på private arealer i haver, ved boligblokke og erhverv, gennem parker, lommeparker, og rundt på veje, parkeringer mv.

Alle foredrag, men især foredragene Regnvand som ressource og Hvordan bruges LAR, former sig oftest som inspirations- og dialogmøder med en samlet gennemgang af mulighederne med LAR. Her er der mulighed for at alle aktuelle grupper af medarbejdere i en kommune / forsyning får en fælles platform for arbejdet med LAR

I de seneste år frem til 2021 har over 5.500 personer deltaget i mine foredrag og studieture.

 

Erling Holm - Foredrag om Rejser - Indlandsisen

Rejseforedragene er pt. om rejser rundt i Diskobugten på Vestgrønland, hvor jeg er kommet i over 45 år. Blandt andet foredrag om vandringer langt ude i fjelde, hvor meget få mennesker har sat deres fødder. Og vandring ved og på Indlandsisen. Andre foredrag er om rejsen på Route 66 (Chicago til Los Angeles), og rejser forskellige andre steder i USA inkl. Alaska og Sydamerika. Desuden fra det vestlige Canada og flere steder i Australien, samt indtryk fra en række storbyer.

Få inspiration om foredragene i Fotogalleriet.

Kontakt

Søg efter foredrag

Alle foredrag

Grønne veje

      To foredrag om grønne veje. Ét med masser af erfaringer fra en række bygherrer om, hvordan grønne veje kan etableres med succes, men også om faldgruber. - Det andet foredrag indeholder eksempler på en perlerække af grønne veje og parkeringer under forskellige forhold, hvor der er skabt spændende lokalområder i samarbejder mellem kommunale afdelinger og forsyninger. 

Kolde vintre med LAR

Gennemgang af essensen af talrige erfaringer fra bl.a. det kolde grænseland mellem USA og Canada om, hvorledes mange typer LAR-anlæg fungerer ganske udmærket i de kolde vintre. Anlæggene skal blot udføres og vedligeholdes tilpasset det kolde klima. Inkl. fortræffeligheder og betænkeligheder ved permeabel asfalt.

Sydlige Andes og Påskeøen

Vi starter i Buenos Aires, Argentina og rejser via Moreno gletscheren til vandring i Torres del Paine, Chile. Videre til Osorno vulkanen og Chiles Lake District og over bjergene igen til Bariloche i Argentina. Besøger Mendoza med vinen og den fantastiske natur i Talampaya nationalparken. Til slut runder vi Santiago del Chile og slutter af på Påskeøen.

Varighed: 1½ - 2 timer

Håndtering af regnvand

Eksempler på teknologiske og arkitektoniske løsninger og muligheder for klimasikring ved store nedbør og ved havvandsstigninger. Inkl. overvejelser som følge af scenarier for klimaforandringer mv.

Varighed: Ca. 60 min.

Nedbøren er ikke alene årsagen til oversvømmelser

Manglende drift og vedligeholdelse af vejbrønde og andre dele af afløb på overfladen har konsekvenser. Her med meget illustrative eksempler fra gader og stræder. En perlerække af fotos taler sit eget tydelige sprog.

Varighed: 30-45 min. 

Konsekvenser af manglende vedligehold af LAR-anlæg

Manglende vedligeholdelse af LAR-anlæg kan betyde helt eller delvis manglende funktion, og i værste fald spildte investeringer. Også her taler en perlerække af fotos sit eget tydelige sprog.

Varighed: 30-45 min.

Læring af fejl på LAR-anlæg

En lang række eksempler på forkerte / ikke hensigtsmæssige konstruktioner på udførte danske og nogle udenlandske LAR-anlæg. Hele vejen igennem suppleret med eksempler på vel udførte anlæg i de samme anlægssituationer.

Konstruktioner som betyder helt eller delvis manglende funktion, og i værste fald spilde investeringer og / eller forøgede driftsudgifter.

Fx kritiske forhold ved regnbede og render for transport af vejvand på overfladen. Ved indløb, ved overløb, i grøfter, på græsarealer. - Fejlkonstruktioner ved permeable belægninger, sandfang og med manglende forsinkelse og infiltration. - Håndværkeres ødelæggelser. 

Varighed: 45-60 min.

Læring Af Rejser

Mit arbejde med i de seneste 20 år at opsamle og bearbejde erfaringer fra de førende lande om, hvorledes Lokal Anvendelse af Regnvand bedst kan praktiseres.

Der vil være fokus på LARs samspil med klimatilpasning og på kombination af forsinkelse og infiltration. Jorden kan ofte ta' mere vand end du tror ! - Hvordan skabes succes med vigtige arbejdsprocesser for kommuner og forsyninger. Samarbejdet inkl. med borgere / kunder. Principper for håndtering af regnvand og vejvand med sikkerhed. Og økonomi. Få mere end én ting for pengene. 

Foredraget er ofte en introduktion forud for foredragene "Læring af fejl på LAR-anlæg" eller ”Hvordan bruges LAR”.

Varighed: 1-1½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Regnvand som ressource

Her præsenteres mindst 250 konkrete eksempler på udførte anlæg med Lokal Anvendelse af Regnvand. Herved får deltagerne et grundigt indblik i de mange muligheder med LAR hos private, erhverv og offentlige områder inkl. ved veje og parkeringspladser mv. Der gives en fælles platform for fx planlæggere, arkitekter, ingeniører og andre teknikere hos kommuner og forsyninger, samt hos rådgivere og leverandører.

Der er eksempler på meget enkle løsninger, praktiske fif, noget om driften, samt eksempler på løsninger, hvor landskabsarkitekter, afløbsfolk m.fl. har gjort deres yderste for at skabe rigtig smukke og effektive løsninger for regnvand.

Varighed: 2-2½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Hvordan bruges LAR

ved

  • Parkeringspladser
  • Veje
  • Torve / Lommeparker
  • Parker / Idrætsanlæg
  • Grønne kiler
  • Private boliger
  • Boligforeninger
  • Erhverv / Institutioner

Fokus på hvorledes LAR kan anvendes i de enkelte dele af en by. En anden form for inspirations- og dialogmøde baseret på eksempler fra udførte anlæg.

Varighed: 2-2½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Regnvand som ressource for private

Foredrag og dialog der henvender sig til villaejere, boligselskaber og andre lodsejere. Fokus på hvad der sker under nedbør og hvad der kan gøres for at forhindre oversvømmelser i kældre. Endvidere eksempler på Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) hos private i deres haver. Kort om krav, tilladelser mv. – Besvarelse af spørgsmål fx i efterfølgende café-dialog.

Varighed: 30-45 min.

Vores blå-grønne fremtid

Foredrag der viser muligheder og udfordringer, hvor en by ønsker Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) og i det hele taget skabe en by med ”mere vand i byen”. Baseret på erfaringer fra en lang række af de byer i verden, der er længst fremme med en sammenhængende vand- og byplanlægning. – Vi kommer omkring udviklingen af mulige strategier med fokus på regnvand som en ressource i stedet for et problem, og samarbejde mellem forskellige afdelinger i kommunen og andre vigtige interessenter.

Varighed: 30-45 min

Hvad skal vejvandet i kloakken?

Fokus på LAR-løsninger for vejvand. Forskellige landes og byers krav og regler for rensning af vejvand / beskidt vejvand.

Eksempler på vejbede, render, grøfter mv. hvor jordens renseevne udnyttes. "The train" og andre resultater fra udenlandske erfaringer og forsøg.

Varighed: 30-45 minutter

Regnvandshåndtering ved vanskelig infiltration

Løsninger med forsinkelse af regnvandets afstrømning i grønne områder, fx hvor infiltration er vanskelig, og hvor LAR-løsninger integreres med gang- og cykelstier.

Der indgår ikke alene eksempler fra offentlige arealer, men også fra private områder, inde mellem bebyggelser og ved erhverv, samt mere utraditionelle løsninger i parker mv.

Varighed: 45-60 minutter

LAR i tætte byområder

Fokus på mulighederne for LAR i tætte byområder. En vifte af eksempler på metoder som anvendes af de, der i vid udstrækning anvender tagvand og vejvand i selv meget tætte byområder. I vejarealer, parker, lommeparker og parkeringsarealer.  

Hvad er effektivt og mindre effektivt i en storby ? - "The train".

Baseret på erfaringer fra udvalgte byer, der fokuserer på LAR.

Varighed: 45-60 minutter

Singapore kan

Sikring imod oversvømmelser og LAR i Singapore med en årsnedbør omkring 2.500 mm, og meget hyppige nedbør på 20-30 mm i løbet af 20-30 minutter. Eksempler på anvendelse af regnvand fra tage og veje i regnbede, vandstrøg og grønne tage under disse betingelser, rensning af vejvand ved overløb. Eksempler på skybrudssikring ved udformning af fortove og indgangsarealer til ejendomme.

Varighed: ca. 45 min.

Diskobugten

Indtryk fra UNESCO verdensnaturarven ved Isfjorden. Rundt i Ilulissat (Jakobshavn) og dens omegn. Naturen og livet i Diskobugten i Grønland. I bygderne og en tur til og op på Indlandsisen ved Eqi.

Den fortryllende is i Isfjorden, på isfjeldsbanken og de mange isbjerge ude på havet, samt ved og på gletschere.

Som ét større foredrag med en varighed på 1½-2 timer eller korte foredrag på 30-45 minutter om udvalgte emner (Isfjorden, tur til Indlandsisen etc.)

Den store vandring I

Vi ta'r på vandring ud fra den grønlandske bygd Saqqaq i 10 døgn, indtil vi bliver hentet i bunden af en fjord.

Op gennem dalen til vands og til fods, op på slottet. Gennem stenørkenen til de ensomme dale og isen på toppen af Nuussuaq. Bl.a. på en rute langt ude i fjeldet og over gletschere, hvor meget få mennesker har sat deres fødder.

Efter ønske med tips til sikkerhed, proviantering og om lejrpladser mv. Baseret på konkrete erfaringer i området (i modsætning til nogle rejsebøger).

Varighed ca. 1½ time.

Den store vandring II

Vi ta'r på vandring ud fra den grønlandske bygd Ilimanaq i 12 døgn til Indlandsisen og ud til Qasigiannguit i Diskobugten.

Storslået natur for alle pengene med vandring gennem dale, langs søer og langs Indlandsisen. Om den mystiske sø Tininnilik, søen der nogle gange forsvinder.

Efter ønske med tips til sikkerhed, proviantering og om lejrpladser mv. Baseret på konkrete erfaringer i området.

Varighed ca. 1½ time.

Route 66

Vi tager turen på Route 66 (Chicago til Los Angeles).

På tværs af USA opleves forskellig natur og kultur. Snart på den originale Route 66, snart på highway. Snart i storbyer, snart i små byer. Med afstikkere til bl.a. Las Vegas og Santa Fe.

Varighed 1-1½ time.