Search

Søg efter foredrag

Foredrag om regnvand, LAR, klimasikring mv.

Grønne veje

      To foredrag om grønne veje. Ét med masser af erfaringer fra en række bygherrer om, hvordan grønne veje kan etableres med succes, men også om faldgruber. - Det andet foredrag indeholder eksempler på en perlerække af grønne veje og parkeringer under forskellige forhold, hvor der er skabt spændende lokalområder i samarbejder mellem kommunale afdelinger og forsyninger. 

Kolde vintre med LAR

Gennemgang af essensen af talrige erfaringer fra bl.a. det kolde grænseland mellem USA og Canada om, hvorledes mange typer LAR-anlæg fungerer ganske udmærket i de kolde vintre. Anlæggene skal blot udføres og vedligeholdes tilpasset det kolde klima. Inkl. fortræffeligheder og betænkeligheder ved permeabel asfalt.

Håndtering af regnvand

Eksempler på teknologiske og arkitektoniske løsninger og muligheder for klimasikring ved store nedbør og ved havvandsstigninger. Inkl. overvejelser som følge af scenarier for klimaforandringer mv.

Varighed: Ca. 60 min.

Nedbøren er ikke alene årsagen til oversvømmelser

Manglende drift og vedligeholdelse af vejbrønde og andre dele af afløb på overfladen har konsekvenser. Her med meget illustrative eksempler fra gader og stræder. En perlerække af fotos taler sit eget tydelige sprog.

Varighed: 30-45 min. 

Konsekvenser af manglende vedligehold af LAR-anlæg

Manglende vedligeholdelse af LAR-anlæg kan betyde helt eller delvis manglende funktion, og i værste fald spildte investeringer. Også her taler en perlerække af fotos sit eget tydelige sprog.

Varighed: 30-45 min.

Læring af fejl på LAR-anlæg

En lang række eksempler på forkerte / ikke hensigtsmæssige konstruktioner på udførte danske og nogle udenlandske LAR-anlæg. Hele vejen igennem suppleret med eksempler på vel udførte anlæg i de samme anlægssituationer.

Konstruktioner som betyder helt eller delvis manglende funktion, og i værste fald spilde investeringer og / eller forøgede driftsudgifter.

Fx kritiske forhold ved regnbede og render for transport af vejvand på overfladen. Ved indløb, ved overløb, i grøfter, på græsarealer. - Fejlkonstruktioner ved permeable belægninger, sandfang og med manglende forsinkelse og infiltration. - Håndværkeres ødelæggelser. 

Varighed: 45-60 min.

Læring Af Rejser

Mit arbejde med i de seneste 20 år at opsamle og bearbejde erfaringer fra de førende lande om, hvorledes Lokal Anvendelse af Regnvand bedst kan praktiseres.

Der vil være fokus på LARs samspil med klimatilpasning og på kombination af forsinkelse og infiltration. Jorden kan ofte ta' mere vand end du tror ! - Hvordan skabes succes med vigtige arbejdsprocesser for kommuner og forsyninger. Samarbejdet inkl. med borgere / kunder. Principper for håndtering af regnvand og vejvand med sikkerhed. Og økonomi. Få mere end én ting for pengene. 

Foredraget er ofte en introduktion forud for foredragene "Læring af fejl på LAR-anlæg" eller ”Hvordan bruges LAR”.

Varighed: 1-1½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Regnvand som ressource

Her præsenteres mindst 250 konkrete eksempler på udførte anlæg med Lokal Anvendelse af Regnvand. Herved får deltagerne et grundigt indblik i de mange muligheder med LAR hos private, erhverv og offentlige områder inkl. ved veje og parkeringspladser mv. Der gives en fælles platform for fx planlæggere, arkitekter, ingeniører og andre teknikere hos kommuner og forsyninger, samt hos rådgivere og leverandører.

Der er eksempler på meget enkle løsninger, praktiske fif, noget om driften, samt eksempler på løsninger, hvor landskabsarkitekter, afløbsfolk m.fl. har gjort deres yderste for at skabe rigtig smukke og effektive løsninger for regnvand.

Varighed: 2-2½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Hvordan bruges LAR

ved

  • Parkeringspladser
  • Veje
  • Torve / Lommeparker
  • Parker / Idrætsanlæg
  • Grønne kiler
  • Private boliger
  • Boligforeninger
  • Erhverv / Institutioner

Fokus på hvorledes LAR kan anvendes i de enkelte dele af en by. En anden form for inspirations- og dialogmøde baseret på eksempler fra udførte anlæg.

Varighed: 2-2½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Regnvand som ressource for private

Foredrag og dialog der henvender sig til villaejere, boligselskaber og andre lodsejere. Fokus på hvad der sker under nedbør og hvad der kan gøres for at forhindre oversvømmelser i kældre. Endvidere eksempler på Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) hos private i deres haver. Kort om krav, tilladelser mv. – Besvarelse af spørgsmål fx i efterfølgende café-dialog.

Varighed: 30-45 min.

Vores blå-grønne fremtid

Foredrag der viser muligheder og udfordringer, hvor en by ønsker Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) og i det hele taget skabe en by med ”mere vand i byen”. Baseret på erfaringer fra en lang række af de byer i verden, der er længst fremme med en sammenhængende vand- og byplanlægning. – Vi kommer omkring udviklingen af mulige strategier med fokus på regnvand som en ressource i stedet for et problem, og samarbejde mellem forskellige afdelinger i kommunen og andre vigtige interessenter.

Varighed: 30-45 min

Hvad skal vejvandet i kloakken?

Fokus på LAR-løsninger for vejvand. Forskellige landes og byers krav og regler for rensning af vejvand / beskidt vejvand.

Eksempler på vejbede, render, grøfter mv. hvor jordens renseevne udnyttes. "The train" og andre resultater fra udenlandske erfaringer og forsøg.

Varighed: 30-45 minutter

Regnvandshåndtering ved vanskelig infiltration

Løsninger med forsinkelse af regnvandets afstrømning i grønne områder, fx hvor infiltration er vanskelig, og hvor LAR-løsninger integreres med gang- og cykelstier.

Der indgår ikke alene eksempler fra offentlige arealer, men også fra private områder, inde mellem bebyggelser og ved erhverv, samt mere utraditionelle løsninger i parker mv.

Varighed: 45-60 minutter

LAR i tætte byområder

Fokus på mulighederne for LAR i tætte byområder. En vifte af eksempler på metoder som anvendes af de, der i vid udstrækning anvender tagvand og vejvand i selv meget tætte byområder. I vejarealer, parker, lommeparker og parkeringsarealer.  

Hvad er effektivt og mindre effektivt i en storby ? - "The train".

Baseret på erfaringer fra udvalgte byer, der fokuserer på LAR.

Varighed: 45-60 minutter

Singapore kan

Sikring imod oversvømmelser og LAR i Singapore med en årsnedbør omkring 2.500 mm, og meget hyppige nedbør på 20-30 mm i løbet af 20-30 minutter. Eksempler på anvendelse af regnvand fra tage og veje i regnbede, vandstrøg og grønne tage under disse betingelser, rensning af vejvand ved overløb. Eksempler på skybrudssikring ved udformning af fortove og indgangsarealer til ejendomme.

Varighed: ca. 45 min.