Search

Om Erling Holm

Erling Holm har i over 45 år arbejdet og rejst med vand. Arbejdet med udvikling og formidling. Rejst med viden om vand. Rejst ud og hentet viden og erfaringer om vand i alle dets anvendelser.

Erfaringer fra andres succeser, og fra mindre heldige anvendelser af vand. Erfaringer af stor gavn og værdi.

Arbejdsformen er i vid udstrækning som sparringspartner og idé-generator. Med et stort omfang af formidling af erfaringer. Det er i tidens løb blevet til hundredvis af foredrag, temadage, kurser mv.

Erling Holm

Erfaringer

Andre typer af opgaver i de seneste år har været inden for partnering, strategier, forskellige former for benchmarking, udvikling af organisationer, rammeaftaler og andre former for udbud. Næsten udelukkende inden for vandbranchen.

I 25 år har jeg arbejdet solo for en lang række private og offentlige virksomheder. Forud var der 20 år med især undervisning inden for de fleste områder af afløbsteknik, skrev lærebøger om kloakering for kloakmestre og andre teknikere, inkl. flere lærebøger om fornyelse af afløbssystemer, vandførings-måling, TV-inspektion mv. Inden for produktudvikling er der arbejdet med brønde, udskillere, måleudstyr, NoDig-udstyr, rottespærrer etc. Desuden er der arbejdet med fornyelse af ledningssystemer i en lang række kommuner / forsyninger i Danmark og Norge.

Se artikler i Vidensdeling

Lokal Anvendelse af Regnvand

Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) er i dag en af mine hovedopgaver.

Læs mere under Regnvand
Erling Holm - Skybrud

Partnering

Jeg startede udviklingen af Danmarks første egentlige partnering inden for afløbsbranchen i 2002, med en forløber i 2000. Siden har jeg deltaget som bygherrerådgiver i nogle af de største og mest succes-fulde samarbejder i partnering. Projekter for over 1 milliard kr. i rådgiver- og entreprenør-omsætning har jeg været involveret i.

Hertil kommer partneringsamarbejder for endnu større beløb, hvor jeg har deltaget i udvikling og/eller kvalitetssikring af opgaven for rådgivere, entreprenører og andre leverandører. Jeg har i flere partnering-samarbejder stået for evalueringer undervejs. Endelig har jeg holdt en lang række foredrag om succes og faldgruber ved partnering, samt andre former for sparring af virksomheder for hvem partnering var nyt.

Se artikler i Vidensdeling

Ny viden

Altid nysgerrig efter ny viden. Der er ganske meget at hente ude i verden, og hvorfor bruge ressourcer på at ”opfinde” noget, der allerede er opfundet?

Regnvand i alle dets aspekter fylder meget i kalenderen. Fx anvendelse af regnvand i blå-grønne byområder, skybrud, oversvømmelser, klimasikring.

Der er et stort antal foredrag på programmet om alle former for anvendelse af regnvand, og studieture

Da jeg også arbejder som fotograf, baserer LAR-arbejdet sig på erfaringer fra et meget stort antal anlæg i mange forskellige lande på flere kontinenter. Fotoarkivet for LAR er på over 60.000, flere kalder det verdens største.

Erling Holm Nysgerrig

Strategi og organisering

Sparringspartner eller projektleder ved udarbejdelse af strategier og ændringer af organisationer i flere større og mindre forsyninger / kommuner og private virksomheder i Danmark og Norge. Fx med afdækning af potentialer, behov, kritiske dele i en organisation, stærke og svage sider, trends og anden form for erfaringsopsamling internt og eksternt. Og analyser af risici og af interessenter i større projekter.

Tiden er præget af små og store forandringer inden for arbejdet med vand og afløb, faglige som politiske. Dette har været centralt i mange strategiprocesser. Og mindre udfordringer end strategigrundlaget for et Vinter OL er også meget spændende at arbejde med.

Desuden deltaget som projektleder og redaktør ved udarbejdelsen af en række håndbøger i projektstyring inden for planlægning, projektering og drift og vedligeholdelse af afløbssystemer.

Se artikler i Vidensdeling
Erling Holm - Komme bag om

Benchmarking

Benchmarking er langt mere end nøgletal. Meget mere vigtig er læringen i organisationen. At ”komme bag om” det daglige arbejdes mange muligheder ved at lære af andre. Spotte muligheder, inkl. læring af processer i helt andre erhverv. – Procesbenchmarking eller proceslæring har været i fokus i mange opgaver. Blandt andet er udviklet et kursusforløb, hvor deltagerne kommer til at se deres daglige arbejde på en ny måde.

Med henblik på benchmarking gennemførte jeg for Miljøstyrelsen i slutningen af 90’erne en analyse af nøgletal inden for afløbsteknik og renseanlæg. Her blev grunden lagt til, at jeg senere udviklede nøgletal mv. i DANVAs benchmarkingmodel. - I forlængelse af dette har jeg for forsyninger deltaget i flere analyser af VA-nøgletal, mulige årsager, virkninger etc. og anvendt resultaterne i strategier. Opgaver hvor jeg har anvendt erfaringer fra, at jeg selv har arbejdet i såvel offentlige som private virksomheder.

Se artikler i Vidensdeling
Erling Holm - Penge Penge

Udbud

Projektleder ved en lang række udbud af opgaver inden for rådgivning, entrepriser og andre ydelser. Bl.a. flere rammeaftaler og mange EU-udbud med præsentationer, interviews og forhandlinger.

Teknisk sagkyndig

I løbet af 35 år har mit arbejde som teknisk sagkyndig og syns- og skønsmand ved alle retsinstanser betydet en lang række spændende opgaver og udredninger. Blandt andet bidrag til afklaring af en række principielle og retningsgivende afgørelser inden for oversvømmelse, drift og vedligeholdelse, fornyelse af afløbsledninger, ledningers levetid og forureninger fra afløbssystemer. Endvidere som sagkyndig i tekniske og økonomiske udredninger i forbindelse med retssager, kontraktophør mv. – Dette har været en anden måde at anvende erfaringer og tekniske kompetencer på. Selve arbejdet som syns- og skønsmand er nu stoppet.

Erling Holm - Jagttrofæ

Fotograf og Skribent

Endelig er jeg fotografen, der ikke alene har haft kameraet fremme mere end 50.000 gange ved LAR-anlæg over store dele af verden. Jeg er også fotografen, der indfanger Grønlands natur og den fortryllende is på havet og på vandringer langt ude i fjeldet, hvor meget få mennesker kommer. Et stort antal Grønlandsrejser gennem mere end 45 år har bragt mange fotos i arkivet.

Fotograferer på USAs Stillehavskyst og Route 66 på tværs af USA, Alaska, Sydamerika og Cuba. Slentrer rundt med kameraet i Venedig, Paris, Berlin, New York, Sydney, Melbourne og mange andre skønne byer og indfanger byens liv, måske med en lidt skæv vinkel. Kører camper i Australien, USA og Canada etc. Finder spændende vandrestier og listige steder i Provence.

Se Fotogalleriet

Som skribent er det i tidens løb blevet til flere bøger og et meget stort antal artikler. Inden for vand, afløbsteknik og ledelse.

Flere er skrevet på opdrag fra private og offentlige virksomheder. Endvidere rejsebeskrivelser og redaktør af fagblade.

Se artikler i Vidensdeling

Brug for ekspertice, sparring eller et foredrag?
Spørg i god tid, for kalenderen kan være fyldt

Kontakt