Search

Vand og LAR i Danmark

Under mit arbejde rundt i Danmark fotograferer jeg løbende anlæg med LAR og andre anlæg med vand. Jeg udvælger eksempler på specielt seværdige anlæg med anvendelse af regnvand. 

I Fotogalleriet findes flere fotos med Lokal Anvendelse af Regnvand.

Fotogalleriet

Ørestad

Ørestad er helt specielt. Beboerne elsker stedet. Lys og luft, og nærhed til naturen samt få minutter med Metroen til Københavns centrum. Kanalerne med alt regnvandet giver bydelen sin egen karakter, og har bestået testen som klimasikring i fuld skala i både 2011 og 2014.

Vand og LAR i Danmark - VM Bjerget Vand og LAR i Danmark - Kanal i DR Byen

Brøndbyøster

Et anderledes og smukt torv med regnbede. Større vandmængder nedsives på græsarealer lige ved.

Vand og LAR i Danmark - Tilløb regnbedVand og LAR i Danmark - Vandrende og græsareal

Sankt Klemens

Nyt boligområde hvor render, grøfter, regnbede og damme håndterer alt regnvandet.

Vand og LAR i Danmark - Regnbede for vejvand Vand og LAR i Danmark - Grøft ved parkering

Brøndby Strand

En lidt kedelig villavej fik regulering af trafikken og blev spændende med vejbede. Mange private haver har desuden regnbede og andre LAR-anlæg.

Vand og LAR i Danmark - Vejbede som trafikregulering Vand og LAR i Danmark - Privat regnbed

Søborg

Anvendelse af regnvand i en lang række forskellige anlæg i en boligforenings fællesarealer.

 

 

Sorø

Danmarks første større bebyggelse, sti- og vejanlæg mv., hvor alt regnvand anvendes på boligområdets fællesarealer. Dette sker i en række forskellige regnvandsanlæg, som på forskellig vis håndterer regnvandet på og under jordoverfladen.

 

Trekroner

På vej ind i boligområdet tager vejens blomstrende midtergrøft imod alt vejvandet. I selve boligområdet leder forskellige former for vandrender vandet til bl.a. grøfter, små vandstrøg ved stier og til nedsivningsarealer.

Vand og LAR i Danmark - Midtergrøft Vand og LAR i Danmark - Vandstrøg

Frederiksberg

Omlægning af store dele af en traditionel park. Nu med stort aflangt regnbed og spændende, sænket græsareal samt flot lille bytorv.

 

 

Rødovre

Boligvej i ældre boligområde renoveret og ombygget, så alt vejvandet håndteres i den ene vejside, hvor der også er parkeringspladser med gamle, flotte brosten.


 

Gladsaxe

Serie af bassiner med sten og blomsterenge forsinker store mængder regnvand langs stisystem.


Vand og LAR i Danmark - Seriebassiner Vand og LAR i Danmark - Forsinkelse

Viborg

Nok Danmarks mest spændende store anlæg med anvendelse af regnvand i damme, mulighed for oversvømmede arealer mv., og med mange engagerende og kommunikerende anlæg for de besøgende.

 

Ordrup

Renovering af haveanlæg og parkering ved et plejehjem. Render, regnbede, damme og meget mere flot komponeret mellem bygningerne.