Search

Vidensdeling

Der produceres og medvirkes ved udarbejdelse af vejledninger, artikler og andre publikationer. Især inden for regnvand, anden form for afløbsteknik og inden for rejser.

Flere artikler er tilgængelige i databasen neden for. Der er tale om et udvalg af artikler fra de senere år. Dels som lay-outede artikler i fagblade og dagblade dels som manuskripter. Alle som pdf-filer. ©-Erling Holm ApS. 

De der er interesseret i faglige artikler om afløbsteknik, kan finde godt et halvt hundrede på www.bibliotek.kk.dk. Søg Erling Holm.

Artikler

25 Latest Articles

Regnvand

Kolde vintre med LOD

Myter om at Lokal Anvendelse af Regnvand ikke kan ske i koldt klima er der mange af. Talrige erfaringer fra det kolde grænseland mellem USA og Canada viser imidlertid, at anlæggene fungerer ganske udmærket.

(226 KB)

Kategorier: Regnvand

Vejvand, 2018

Artikel baseret på foredrag i norsk Vannforening om at tage hånd om regnvand og specielt vejvand lige hvor det falder. Skabe en positiv værdikæde ved at anvende vandet helt lokalt inkl. i tætte byområder. 

(186 KB)

Kategorier: Regnvand

Kreativ NoDig, 2015

NoDig metoder kombineret med Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR / LOD) er et alternativ til anvendelse af stadig større rør, når afløbssystemet skal fornys. Ikke alene generer NoDig byens liv mindre end store gravearbejder. Med LAR / LOD skabes også en smukkere, blå-grøn by, og NoDig anvender mindre energi. 

(3,94 MB)

Kategorier: Regnvand

Ressourcen regnvand, 2015

Tag hånd om regnvandet, hvor dråberne falder. Det er ægte Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR / LOD), når det er bedst. Sådan gør mange byer, hvor LAR i årtier har været reglen i stedet for undtagelsen.

(6,90 MB)

Kategorier: Regnvand

Vandet i byen, 2007

Alt tyder på, at der skal håndteres stadigt større mængder regnvand i byerne. Skal oversvømmelser og forurening undgås med den traditionelle bortledning, skal rør og bassiner udbygges i den helt store stil.

Men tages der hånd om vandet i det lokale miljø, kan der anvendes andre løsninger, f.eks. LAR, og vandet kan forstærke en bys kvaliteter. Vandet giver liv, oplevelser, rekreation, som den livsnerve det er.

(325 KB)

Kategorier: Regnvand

Mere regnvand og mere NoDig, 2009

Alle prognoser om klimaforandringer siger, at vi får mere regnvand. Hvad så med anvendelsen af NoDig metoder og LAR?

I mange tilfælde betyder NoDig renovering et mindre tværsnit i afløbsledningen.

Hænger det sammen ?

(886 KB)

Kategorier: Regnvand

De blå-grønne rekreative oaser, 2009

Ofte stopper den lokale anvendelse af regnvandet, LAR, med et "nedsivning kan ikke lade sig gøre her".

Lokal anvendelse af regnvandet er imidlertid meget mere end alene nedsivning. Det er med forsinkelse og kombinationer af forskellige anlægstyper de blå-grønne, rekreative oaser skabes.

Artiklen viser, at regnvand er en ressource, som kan anvendes på mange måder.

(290 KB)

Kategorier: Regnvand

Brug dog regnvandet til at skabe mere bynær natur, 2010

Debatindlæg i Politiken, som bl.a. konkluderer, at de rigtig smukke og bæredygtige anlæg for regnvand opnås, når de skabes af byplanlæggere, arkitekter, ingeniører og entreprenører.

Erfaringerne viser, at ved et sådant samarbejde kan der opnås optimal udnyttelse af de lokale muligheder, ressourcer og LAR.

(3,91 MB)

Kategorier: Regnvand

Nytænkning stopper skadelig regn, 2011

Debatindlæg i Politiken, som bl.a. konkluderer, at de mange løsninger for regnvand, fx LAR, skal kombineres efter behov. Også efter skybrud, og kloakkerne skal selvfølgelig indgå. Et hav af udenlandske erfaringer viser, at dette er vejen fremad.

(Indlægget var foranlediget af mediedækningen mv. af skybruddet i København 2.juli 2011, og førte til en stor konference om de skadelige regn.)

(995 KB)

Kategorier: Regnvand

Smukt kan det være, 2013

Tag hånd om regnvandet, hvor dråberne falder. Det er ægte Lokal Anvendelse af Regnvand, når det er bedst, enklest og smukkest. Sådan tænker og gør mange byer, hvor LAR i årtier har været reglen i stedet for undtagelsen.

LAR er meget andet end nedsivning. Fokus på forsinkelse og på at kombinere forskellige typer af anlæg er en meget vigtig del af planlægning og valg af de mest effektive anlæg til Lokal Anvendelse af Regnvand.

(296 KB)

Kategorier: Regnvand

Hvad skal vejvand i kloakken, 2013

Vand fra veje, parkeringsarealer og pladser er en ganske stor del af det regnvand, der kommer til afløbsledninger, når det regner. Det fylder godt i rørene og er ofte årsag til oversvømmelser i kældre og overløb, der forurener vandløb og søer, samt til overbelastning af renseanlæg.

Fokus på enkle rensemetoder, fx jorden i LAR-anlæg.

(2,64 MB)

Kategorier: Regnvand

Øjenåbner, 2013

Tyskland startede Lokal Anvendelse af Regnvand, og flere amerikanske byer og stater har hentet stor inspiration i Tyskland. Over hele Tyskland, i små og store byer, er der udført utrolig mange LAR-anlæg gennem de sidste 25-30 år. Og der er fortsat stor aktivitet med små og store anlæg, private og offentlige.

Til gengæld har Australien og USA i høj grad taget over som udvikler, og LAR anvendes her i stærkt voksende omfang. Det viser konferencerne Stormwater i Melbourne i efteråret 2012 og Low Impact Development i sensommeren 2013 i Minnesota, hvor jeg har deltaget.

(432 KB)

Kategorier: Regnvand

Enkel rensning af vejvand, 2013

Vejvands forurening og behov for rensning er ofte til debat. Der introduceres derfor i disse år mange nye metoder og anlæg til rensning af vejvand / beskidt regnvand. Nogle mere fancy og nogle mere voldsomme, inkl. økonomisk, end andre. Derfor er det godt at se afprøvede produkter dukke op. SediPipe er sådan et produkt.

(258 KB)

Kategorier: Regnvand

Regnvandssystemer virker bedst i kombination, 2013

Kronik i ingeniøren, der bl.a. konkluderer, at der skal tages hånd om regnvandet, hvor dråberne falder, og at de helt store muligheder opstår, når anlægstyper til LAR kombineres, f.eks. et grønt tag, en græsplæne og et regnbed.

Endvidere at vandplanlægning helt fra starten skal indgå aktivt i en kommunes byplanlægning, og at den kommunale strategi for anvendelse af regnvand skal sikres allerede i kommuneplanen.

(2,41 MB)

Kategorier: Regnvand

Vejledning

Gennem mange år er der arbejdet med udarbejdelse af vejledninger inden for afløbsområdet. Både for teknikere og for private.

Inden for Lokal Anvendelse af Regnvand er der senest udarbejdet flere tekniske vejledninger for forsyninger, kommuner og produkt-leverandører.

Endvidere en serie af korte vejledninger om LAR for borgere. Disse vejledninger sælges til kommuner, boligselskaber mv. Emnerne er:

  • Grønt tag
  • Regnbed
  • Nedsivning på græs
  • Nedsivning på belægninger
  • Faskiner
  • Brug af regnvand

Tidligere er udarbejdet grundlaget for Københavns Kommunes håndbog om Lokal Anvendelse af Regnvand samt skrevet og kvalitetssikret et større antal af afsnittene.

Der er leveret fotos til en række publikationer og vejledninger, der illustrerer de mange forskellige LAR-anlægstyper og deres udførelse, samt til hjemmesider, borgermøder mv.

kontakt

Søg efter artikel