Search

Vidensdeling

Der produceres og medvirkes ved udarbejdelse af vejledninger, artikler og andre publikationer. Især inden for regnvand, anden form for afløbsteknik og inden for rejser.

Flere artikler er tilgængelige i databasen neden for. Der er tale om et udvalg af artikler fra de senere år. Dels som lay-outede artikler i fagblade og dagblade dels som manuskripter. Alle som pdf-filer. ©-Erling Holm ApS. 

De der er interesseret i faglige artikler om afløbsteknik, kan finde godt et halvt hundrede på www.bibliotek.kk.dk. Søg Erling Holm.

Artikler

25 Latest Articles

Afløbsteknik

Danmarks hidtil største anlægsprojekt i partnering, 2004

Om gennemførelsen af et af Danmarks største anlægsprojekter i partnering. - Afløbssystemet omkring Odense Havn, der blev ombygget med blandt andet tun­nelering og andre ledningsanlæg i store dimen­sioner og store dybder. Flere steder under meget vanskelige adgangs- og jordbundsforhold.

(medforfatter Gerda Hald, VandCenter Syd)

(823 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Benchmarking - Lad inspirationen blomstre, 2004

Benchmarking er sammenligning, men i høj grad også at hente inspiration hos andre. Nøgletal giver nogle konkrete fingerpeg om virksomheden, men ikke "den hele sandhed”. Med proces-benchmarking kan man gå i dybden, blive klogere og gøre en god arbejdsplads endnu bedre.

Samarbejder med fokus på åbenhed og sammenligning er gode muligheder for udvikling af en organisation. Benchmarking er her et godt værktøj.

(2,91 MB)

Kategorier: Afløbsteknik

Partnering - samarbejde i fokus, 2004

Når det gælder øget samarbejde og åbenhed hos alle parter omkring gennemførelse af anlægsarbejder, er der på det seneste startet flere opgaver med anvendelse af partnering. I artiklen omtales erfaringer på grundlag af opgaver inden for vand og afløb, hvor der især er sat fokus på faglig kreativitet og bred inddragelse af erfaringer og udvikling undervejs i projekterne.

(6,17 MB)

Kategorier: Afløbsteknik

Afløbsvandet ændrer sig, 2004

At dømme efter indmeldin­gerne fra kommuner kommer der mere og mere olie/fedt til afløbssystemer. Det har kon­sekvenser. Det betyder blandt andet, at vandløb og søer belastes ekstra, driften af mange afløbsledninger bliver dyrere, og behovet for forny­elser stiger, da mange lednin­ger er vanskelige at rengøre, hvis fx opbygning af fedt mv. får lov at fortsætte gennem længere tid.

(234 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Den nye VA-verden, 2005

Vand- og afløbsbranchen befinder sig i disse år midt i nye tider for ledelse og medarbejdere. Krav om økonomiske og tekniske effektiviseringer, nye organiseringer, nye krav fra myndigheder, øget kundefokus etc.

Artiklen beskriver en række strategiske forhold og tendenser, som viser, at udfordringerne for alle parter i VA-branchen, forsyninger, kommuner, entreprenører, rådgivere og andre leverandører, aldrig har været større.

(611 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Strategiprocessen, 2006

Erfaringer fra gennemførelse af flere processer med udformning af strategier og nye organisationer for bl.a. vand- og afløbsvirksomheder / forsyninger.

Hvad påvirker virksomheden ? Hvad skal målene være ? etc. - Vi vil, Vi kan, Vi tør, Vi gør

Værktøjer og metoder. Handlingsplaner. Kommunikation og information.

(274 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Brug de gode erfaringer, 2007

Artiklen beskriver muligheder for at skabe forbedringer ved at anvende andres gode erfaringer. Belyst med eksempler fra gennemførte opgaver. Arbejdsmetoden er benchmarking og proceslæring.

(260 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Vand gi'r liv, 2002

Vinderbidrag om fremtiden vand, forsyninger, drift og vedligeholdse, LAR, mv. 

Dommerkomiteens begrundelse:

“Besvarelsen giver en bred tilgang til vand. Den anskuer vand fra mange perspektiver og giver dermed vandet værdi i flere dimensioner. Især vandets værdi er et element, der vil få fokus i fremtiden. Besvarelsen er visionær og forholder sig konsekvent til problemstillinger frem til år 2020.

Den er velskrevet og kommer godt rundt om hele vandområdet. Især perspektiverne omkring udvikling af viden og kompetencer på området er vigtige. Besvarelsen er spændende læsning om vand over en bred front, som man kan blive klogere af.”

(medforfatter Christen Ræstad, Norge)

(1,51 MB)

Kategorier: Afløbsteknik

Fremtiden er nu, 2007

Indspil om udfordringer og muligheder for mange forsyninger i forandringens tegn ved realiseringen af Regeringens og Folketingets aftale om en mere effektiv vandsektor samt krav om effektiviseringer og forandringer som følge af kommunalreformen. Inkl. om organisationer, strategi og benchmarking. Der sættes en ny dagsorden.

(309 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Samarbejde er vejen frem, 2009

Hvorfor al den snak om partnering. Joh, de mange gode erfaringer fortæller, at der her ligger masser af muligheder: Fx at bygherren alene betaler for det, han får, og resultaterne og arbejdsklimaet er bedre.

Partnering er specielt velegnet for bygherrer, som i forvejen er vant til et åbent samarbejde, at dele viden med andre, og respekterer de folk, de samarbejder med.

(240 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Hvor går VA hen ?, 2009

Indspil om, at der gives ingen facitlister for fremtiden, men at forsyninger inden for Vand- og Afløbsverdenen på flere måder står over for nye udfordringer er sikkert og vist med hensyn til organisation, klimaforandringer, benchmarking, mv.

(904 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Ødelægger vi vore omgivelser ?, 2010

Indspil på baggrund af, at resultat af COP15 om klimaforandringer i Køben­havn i dagspressen blev illustreret med sæbebobler. Resultatet var så luftigt, som det næsten kunne blive.

Fortsat vil der hver dag blive sendt tonsvis af forurening op i luften. Vi sviner stadigt. Jorden rundt, nogle mere end andre.

(899 KB)

Kategorier: Afløbsteknik

Vejledning

Gennem mange år er der arbejdet med udarbejdelse af vejledninger inden for afløbsområdet. Både for teknikere og for private.

Inden for Lokal Anvendelse af Regnvand er der senest udarbejdet flere tekniske vejledninger for forsyninger, kommuner og produkt-leverandører.

Endvidere en serie af korte vejledninger om LAR for borgere. Disse vejledninger sælges til kommuner, boligselskaber mv. Emnerne er:

  • Grønt tag
  • Regnbed
  • Nedsivning på græs
  • Nedsivning på belægninger
  • Faskiner
  • Brug af regnvand

Tidligere er udarbejdet grundlaget for Københavns Kommunes håndbog om Lokal Anvendelse af Regnvand samt skrevet og kvalitetssikret et større antal af afsnittene.

Der er leveret fotos til en række publikationer og vejledninger, der illustrerer de mange forskellige LAR-anlægstyper og deres udførelse, samt til hjemmesider, borgermøder mv.

kontakt

Søg efter artikel